občanské sdružení DOTYK

Mateřská centra Konvikt a Ovečka

Mladá Boleslav

Gospel Voices
dětský klub Awana
mateřská centra Konvikt a Ovečka
sídlo z.s. DOTYK: Sluneční 489, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 69001138,    číslo účtu: 2600390961/2010  mc.ovecka@seznam.cz

Naši partneři

 
Sbor Církve bratrské v Mladé Boleslavi

Farnost
Mladá Boleslav


Nadace
Mezinárodní potřeby
dálková adopce dětí spojená s misií

Oficiální stránky Mladé Boleslavi
 
Magistrát města Mladá Boleslav

 
děkujeme za podporu města formou bezplatného pronájmu prostor mateřského centra
 
za poskytnutí dotace na pořádání svatomartinského lampionového průvodu 8.11.2014

 
počítadlo.abz.cz
Biblická hesla Dotyku na rok 2015:
Otec můj a matká má mne opustili, Hospodin však mne k sobě přivine.    Žalm 27,10
Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.    Matoušovo evangelium 28,20

Fotogalerie na Picase.       

Svatomartinský lampionový průvod 7.11.2015

start v malých skupinkách od 16:30 do 17 hodin od parkoviště u restaurace Koliba

nezapomeňte si vzít s sebou lampion, svíčku a sirky !!!

vstupné 40 Kč rodina s jedním dítětem, 60 Kč rodina s více dětmi

pořádají mateřská centra Konvikt a OvečkaAngličtina - konverzace s rodilým mluvčím, praktická gramatika a studium Bible

v září 2015 lekce nebyla, první lekce v novém školním roce je až v říjnu, vždy od 16:30


 

ve středu 28.10.


 

ve středu 11.11.


 

ve středu 18.11.


 

ve středu 16.12.


 

Angličtina je určena pro dospělé zvládající základní gramatiku. Učitelem je Fred Prudek, americký misionář s českými kořeny. Fred žije v ČR už řadu let a vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři.

Učební lekce se skládá ze tří částí:

 • 1/ konverzace
 • 2/ gramatická cvičení podle učebnice Total English Intermediate,
 • 3/ četba a výklad Lukášova evangelia
 • Můžete se připojit i nyní, nejde o ucelený vyučovací program, ale hlavně o motivaci k používání angličtiny a o osmělení se v konverzaci.


   
     Mateřské centrum.

  Mateřské centrum Ovečka bylo založeno v březnu 2006 z podnětu členů Církve bratrské v Mladé Boleslavi. Je otevřeno všem rodičům a vychovatelům, kteří chtějí vychovávat své děti k lásce a porozumění.

  Cílem Mateřského centra z. s. DOTYK Ovečka je pomáhat rodičům svobodně vychovávat děti k lásce, pravdě, pokoře, poslušnosti a úctě k bližním. Mateřské centrum chce děti chránit před vzrůstajícím vlivem násilí ve společnosti, před sobeckým individualismem, pragmatismem a relativismem stírajícím rozdíly mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. Mateřské centrum dává možnost účasti ve společenství vzájemně si pomáhajícím, vážícím si osobnosti druhého člověka a komplexně rozvíjejícím sociální cítění.

  Mateřské centrum je založeno lidmi vyznávajícími, že poznání Ježíše Krista je tím nejlepším, co mohou svým dětem nabídnout. Mateřské centrum není zařízením církevním a nezastupuje církev v roli misijní, evangelizační ani pastorační. Křesťanský charakter MC vyvěrá z osobního přesvědčení jednotlivých rodičů, z nemožnosti zapřít svoji víru ve všednodenním životě rodiny i společnosti. Mateřské centrum je otevřeno všem rodičům a dětem bez ohledu na církevní příslušnost či nepříslušnost.

  Mateřské centrum ve své činnosti odmítá praktikování a propagaci nekřesťanských metod, jako je okultismus, šamanismus, pohanské kulty, astrologie, homeopatie, akupunktura, léčba drahými kameny, jógická a jiná cvičení vycházející z nekřesťanských duchovních principů. Mateřské centrum naopak podporuje tradiční křesťanské hodnoty a tradiční model rodiny.


   
   

  Ovečka v názvu symbolizuje člověka čekajícího na vedení svým pastýřem - jako rodiče vedeme a vychováváme své děti, ale také jako křesťané se necháváme vést Bohem.


   

  Program mateřských center na Zalužanské

  úterý 9:30-12:00 Program pro maminky s dětmi MC Konvikt, povídání, hraní, sdílení se.
  středa 16:30-18:00 Angličtina
  čtvrtek 16:30-18:00 Awana
  18:30-20:30 Gospel

   
   

  MC Konvikt

  úterky 9:30 - 12:00 h

  Program pro maminky s dětmi probíhá pravidelně každý týden. Povídání, hraní, sdílení se.

  Aktuální informace podá Silvie Landrová, tel. 603 396 419.


   
   

  Gospel Voices

  čtvrtky 18:30 - 20:30 h

  Emotivní vícehlasý zpěv pro každého, kdo chce vyjádřit svoji radost, vděčnost, touhu, slzy. Být zpěvákem ani křesťanem není podmínkou. Tyto city může projevit každý ze svého vlastního srdce.

  Vede a při nácviku na klávesy doprovází Markéta Zavadilová.


   

  Gospel Voices


   

  Awana

  čtvrtky 16:30 - 18:00 h, klubovna nebo hřiště 5. ZŠ

  Dětský křesťanský klub.


   
   

  Kde se scházíme?

  mapka s umístěním mateřského centra budova
  Zalužanská 1371, Mladá Boleslav, 50°24'44.55"N; 14°55'55.19"E

  První sezonu naší činnosti ve školním roce 2006/2007 jsme prožili v Havlíčkově ulici 589/40 ve velmi přátelské spolupráci s mateřským centrem Konvikt. Další dva školní roky jsme prožili v jedněch prostorách na Zalužanské 1371 ještě s mateřským centrem Sedmikráska. Od školního roku 2009/2010 díky podpoře města Mladá Boleslav ve stejných prostorách pokračují programy MC Konvikt a Ovečka.

  K dispozici je pěkná a vybavená herna, pracovna, kuchyňka a záchody. Místnosti jsou v přízemí a u budovy je i oplocené dětské hřiště s pískovištěm.
   
   

  Kontakty

  Sídlo z.s. DOTYKSluneční 489, 293 01 Mladá Boleslav,
  IČ 69001138, číslo účtu: 2600390961/2010
  vedoucí mateřského centra,
  aktuální informace
  Markéta Zavadilová, tel. 776 245 675
  ředitel z.s. DotykMartin Zavadil, tel. 723 73 50 21
  mailová adresa mateřského centra
  platí i pro celý z.s. DOTYK
  mc.ovecka@seznam.cz

   
   

  Mateřská centra využívají budovu na Zalužanské dopoledne, zatímco odpoledne zde působí ještě oddíl Mladých ochránců přírody Devaterka Českého svazu ochránců přírody Klenice (pěkné stránky, které stojí za podívání) a pionýři.


   
  logo MC Konvikt logo MC Sedmikráska oddíl MOP Devaterka

  foto vedoucí

  Kdo je vedoucí?

  Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jako lékařka na interním oddělení Dětské nemocnice v Brně. Jako matka již 3 dcer a 2 synů jsem se během mateřské dovolené seznámila s fungováním brněnského MC Klokánek, aktivně jsem se účastnila tvorby běžných programů (zpívání s dětmi s kytarou, pohádky, odborné zdravotní přednášky) a absolvovala kurz malování na hedvábí, kurz keramiky, ketlování a kurz zdobení potravin. Po přestěhování do Mladé Boleslavi jsem chtěla pokračovat v této činnosti, proto jsme společně s dalšími přáteli zvolili jako nejlepší možnost založení mateřského centra.

  MUDr. Markéta Zavadilová